Meny

Om Lokab Systems

Lokab Systems AB utvecklar och bygger kundanpassade klimatanläggningar till specialfordon i Europa och har funnits på marknaden i mer än 25 år.

Detta innebär att vi:

- har egen kompetens att utveckla produkter/system, såväl dagens som morgondagens

- bygger kundanpassade produkter

- samverkar långsiktigt med våra kunder

- tillhandahåller speciallösningar till konkurrenskraftiga priser

- fokuserar på mobila lösningar

- vi arbetar inom Europa, frånsett inköp som sker från hela världen

För att klara våra åtaganden har vi knutit specialistkompetens till oss inom bland annat ämnena termodynamik, styr- och reglerteknik samt konstruktion.

Vi har också möjlighet att utföra EMC-mätningar åt våra kunder.

Vår verksamhet bedrivs i egna produktionslokaler och med ett stort eget lager av reservdelar och komponenter till stöd åt våra kunder.


På Lokab Systems AB arbetar vi med ISO9001 kvalitetsledningssystem. Med ständiga förbättringar och nya lösningar strävar vi efter nöjda kunder och höga kvalitetsmål. Det är våra kunder som avgör om vi lyckas.Lokab Systems AB är certifierade för arbeten inom kategori V, gällande AC-system i fordon. Detta innebär att vi har certifierad personal, rätt utrustning och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier.


Företaget är beläget i nordöstra Skåne strax väster Kristianstad i direkt anslutning till riksväg 21.

Du når oss genom " Kontakt" ovan eller varför inte göra ett besök i Göingebygdens utkanter.

Välkommen in!