Meny

Lokab löser kunders klimat- och komfortproblem med specialanpassade lösningar

Lokabs filosofi är att i vår problemlösning alltid utgå från kundernas behov och önskemål.

Ordet standard användes endast när vi talar om underkomponenter till en specifik lösning. Detta innebär att kunderna inte behöver anpassa sig efter våra lösningar utan vi utgår endast efter deras behov. Lokab hjälper gärna kunderna med en behovsanalys och kravspecifikation om så är önskvärt.

Vårt arbetssätt innebär att vi inte har färdiga lösningar "på hyllan" utan vi försöker lösa problemen genom att vara flexibla, ha korta beslutsvägar, ett omfattande lager av standardkomponenter samt en mycket nära dialog med våra kunder.

Ovan till vänster finner du exempel på olika lösningar till några av våra kunder.