Meny

​Integritetspolicy för Lokab Systems kunder och andra intressenter

Denna integritetspolicy ger dig information om hur Lokab Systems använder personuppgifter, i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning och en är en samtyckeshandling.
Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Lokab Systems ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, vilket kan vara i samband med ditt köp av våra produkter, du har frågor om våra produkter, att vi köper dina produkter, vi har frågor om dina produkter, du besöker vår hemsida, du arbetar hos eller vill arbeta hos oss mm. Detta kan ske via e-post, telefon, hemsidan, sociala medier, på mässor eller annat sätt.

Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa 044-707 20. Eller skicka ett e-postmeddelande till ekonomi@lokab.com


Personuppgiftsansvarig och kontakt
Med Lokab Systems avses i denna integritetspolicy följande fyra företag om inte annat anges:

Lokab Systems AB, 556492-7043
Jobhopper AB, 556601-0285
Johan Carlsson i Bjärlöv AB, 556826-6927
LOKABIO Holding AB, 559145-0597

Kontaktuppgifter
Lokab Systems AB, Västra Bockebäcksvägen 3, 291 73 Önnestad, 044-707 20, ekonomi@lokab.com


Insamling och användning av data
Din personliga integritet är viktigt för oss på Lokab Systems och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Lokab Systems ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss, vilket kan vara i samband med ditt köp av våra produkter, du har frågor om våra produkter, att vi köper dina produkter, vi har frågor om dina produkter, du besöker vår hemsida, du arbetar hos eller vill arbeta hos oss etc. Detta kan ske via e-post, telefon, hemsidan, sociala medier, på mässor eller annat sätt.

Lokab Systems kan komma att samla in och bearbeta personuppgifter som t.ex. namn, efternamn, adresser,
e-postadresser, telefonnummer, och om du agerar som professionell, företagsnamn och position i företaget.

Detta sker för besvara förfrågningar om våra produkter och tjänster

 • att kunna hantera beställning och administration av ditt köp av våra produkter och tjänster
 • att få mer information om dina produkter och tjänster
 • att kunna hantera beställning och administration av vårt köp av dina produkter och tjänster
 • support och garantier


 • Utlämnande/överföring av personuppgifter
  Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  För att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig som kund och/eller leverantör, delar vi endast dina personuppgifter när det gäller företag som hjälper oss, som speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag. Lokab Systems kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.


  Säkerhet för insamlade data
  Lokab Systems skyddar dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Lokab Systems system som hanterar personuppgifter.


  Varaktighet för förvaring
  Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land.

  Lokab Systems kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in, fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.


  Åtkomst till dina personuppgifter
  Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Lokab Systems på adressen:

  Lokab Systems AB
  Västra Bockebäcksvägen 3
  291 73 Önnestad
  Sverige

  Eller skicka ett e-postmeddelande till ekonomi@lokab.com

  Har du frågor om kring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon
  genom att ringa 044-707 20.


  Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras här på vår hemsida.

  Fullsttemsändig information om dataskyddsförordningen (GDPR) finns att läsa på https://www.datainspektionen.se/


  Integritetspolicy för Lokab Systems kunder och andra intressenter uppdaterad 180605