Meny

Sjukvårdsfordon

Utökade arbetsuppgifter för ambulanspersonalen ställer ökade krav på deras arbetsplats.

Lokab levererar här specialanpassade anläggningar för såväl uppvärmning som kylning av arbetsutrymmet i ambulanser.

Här gäller det att naturligtvis göra tillförlitliga aggregat men också synnerligen lätta aggregat då fordonets totala lastförmåga är av yttersta vikt.