Meny

Skogsmaskiner

Ytterligare automatisering av skogsarbetet har medfört större och större arbetsfordon med mera avancerad teknik och därmed större krav på förarna. En väl fungerande arbetsplats med en nöjd förare kan påverka hela skogsmaskinens produktionsförmåga och därmed dess lönsamhet.

Lokab har tillsammans med flera maskintillverkare utvecklat klimatanläggningar som ger nöjda och alerta förare!